Disclaimer

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Den Beerschen Bak niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie kan op elk moment zonder aankondiging wijzigen.

Copyright

Alle rechten op de op deze site aangeboden informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) berusten bij Den Beerschen Bak. Gehele of gedeeltelijke overname en/of commercieel gebruik van de aangeboden informatie op welke wijze dan ook is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Den Beerschen Bak.